Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Contactblad

2019

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 103- 2019 
Omslag : Rijkswachter Edmud Verwulgen in vol ornaat.
Hij was rijkswachter in Eine vanaf 1931 tot 1947
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr103 2019
- De Rijkswachterbrigade van Eine
    - De Gendarmerie - Deel 1
Pg 3
- Gewijzigde openingsuren in 't Heem Pg 10
- Grote meesters - kleine meesters
 of hoe Eine, Heurne en Mullem inspireren tot meesterschap
Pg 11
- Brouwerij Cnudde 100 jaar Pg 15
- 't Es te zeggen Pg 18
 - Hector Joseph Leon Vanden Broecke - Een oorlogheld uit Eine Pg 20
 - "De Scheldeklokke" van 19 feb. 1928
 Heurne: De storm
Pg 25
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 102- 2019 
Omslag : Schilderij van Albert Clayes "Zicht op de Bekemolen te Mullem
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr102 2019
- Sint-Pietersfeesten in ons Heem 
30 juni 2019
Pg 3
- 50 jaar geschiedenis van Eine 1860 - 1    1910
        Deel 2: de industrie
Pg 4
- De schilderkunst van
        Ernest Van den Driessche 
Pg 7
- 100 jaar Landelijkse Beweging in Eine Pg 10
- De geschiedenis van wasserij Nieuwkuis De Zon Pg 12
 - 't Es te  zeggen Pg 14
 - De watermolen in Mullem Pg 16
 - Aanvulling op artikel "Muziekale herinneringen aan Eine" Pg 21
- Anno 1969 - deel 1
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 22
Pg 26
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 101- 2019 
Omslag : binnenkort
     

nr101
- Geslaagde Sint-Pietersfeesten Pg 3
- De slag aan de Schelde van 1 tot 9  november 1918 Pg 4
- Reimond Stijns: het bewogen leven van de meest beroemde Mullemnaar. Pg 11
- Van latrine tot kamperpot Pg 16
- 't Es te zeggen Pg 18
- 1968 - Het wielergala te Eine Pg 21
- Christ, wij missen je nog altijd enorm
Pg 23
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden Pg 27

 

2018

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 100- 2018 
Omslag : Tekening van Mark Sante ter gelegenheid van de uitgave van ons 100ste contactblad
  Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr100 2018
 Woordje van de voorzitter Pg 3
 Rietjes huis: verleden, heden en toekomst. Pg 5
 Tydingen uit 1968 Pg 8
 Openingsuren 't Heem Pg 11
 Wapens uit WO1 - deel 2 - machine geweren en mitrailleurs Pg 12
 't Es te  zeggen Pg 14
 Een uniek fragment van een oud brandvenster, gevonden in de crypte van de kerk van EIne Pg 16
 Straten en bloemennamen: de klaproos Pg 21
Anno 1968 - deel 2
Ledennieuws - Nacht van de geschiedenis - Uitstalramen Heemkring Westerring
Abonneelijst Heemkring Westerring
Westerring 2018
Beschermleden
Pg 22
Pg 26


Pg 27

Pg 31

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 99- 2018 
Omslag : Eerste beeld van Prosper
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

nr99
- Geslaagde Sint-Pietersfeesten Pg 3
- De slag aan de Schelde van 1 tot 9  november 1918 Pg 4
- Reimond Stijns: het bewogen leven van de meest beroemde Mullemnaar. Pg 11
- Van latrine tot kamperpot Pg 16
- 't Es te zeggen Pg 18
- 1968 - Het wielergala te Eine Pg 21
- Christ, wij missen je nog altijd enorm
Pg 23
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 98- 2018 
Omslag : Het Kasteel van Heurne
   Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

nr97
 Sint-Pietersfeesten 2018 Pg 3
 Het "kasteel" van heurne en zijn bewoners Pg 4
 Davidsfonds Eine: de kleurrijke en soms bewogen geschiedenis van een cultuurvereniging van 1930 tot heden. Pg 8
 Straten met een bloemennaam :
             de meidoorn
Pg 11
 360 jaar geleden: 1658 een rampzalig jaar voor Eine Pg 12
 Verbroedering met  Esnes Pg 15
 't Es te zeggn Pg 16
 Erfgoeddag 2018 Pg 18
 Viergeslachten uit de oude doos -
         De familie De Buck
Pg 19
WK Eine - deel 21 Seizoenen 1925 tot 1939
Anno 1968 - deel 1
Ledennieuws
Beschermleden
Pg 20
Pg 22
Pg 26
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 97- 2018 
Omslag : Op 5 november 2017 arriveerden 4 vrienden in het Base Camp van de Mount Everest. Dit basiskamp is gelegen op de hoogte van 5.364m. Met trots poseerden ze met hun Einse vlag. (Koen Staelens, Mark Grypdon - Kenneth Grypdon en Olivier De Schrijver)
  - Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr97
- Rietjes huis - Wij bouwen aan de toekomst van het verleden. Pg 3
-  Nieuws van Eine 1914-1918 uit "Onze Wensch": Een soldatentijdschrift van 1918 Pg 4
-  WK Eine - deel 20 - WK Eine zoals het vroeger was. Pg 13
- Lijkrede voor juffrouw Anna De Maeght Pg 14
-  't Es te zeggn Pg 16
- ' Café Trompet (1954 - 1958) Pg 18
- 'De polemiek over de financiering van Godshuis (of Lazerij) van Eine Pg 20
- Herdenking van de Eerste Wereldoorlog Pg 16
- Reactie op het artikel over de Einse vondeling Pg 23
- Tentoonstelling: Belgica@Antartica
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 24
Pg 26
Pg 27

 

Subcategorieën

Indien u lid bent van de HK Westrring kan u ons tijdschrijft digitaal bekijken.
Heeft u geen toegang, stuur dan een mailtje naar info@westerring.be.

De volgende nummers zij digitaal beschikbaar :

2019: 101, 102, 103, 104,
2020: 105, 106, 107, 108,
2021: 109

Heeft u toegang? Dan verschijnen de digitale versies hieronder.
Heeft u geen toegang, stuur dan een mailtje naar info@westerring.be 
of neem contact op met onze verantwoordelijke uitgeefster.

Veel leesplezier

Ledenhoek

Heeft u een abonnement op ons tijdschrift Westerring ? Dan kunt u zich hier aanmelden met de nummer (5karakters) en de volledige naam vermeld op het etiket van uw boekje.